PELTEK plattegronden
Wagenmaker 122
6603 LV Wijchen
e: info@peltek.nl

Ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan is verplicht wanneer een gebouw is uitgerust met een ontruimingsinstallatie. Het ontruimingsplan richt zich op het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie. In dit plan staat beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om gebouwen terreinen of delen daarvan te ontruimen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld conform de voorwaarden van de NTA_8112.

Ontruimingsplattegronden en situatietekeningen maken deel uit van het ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan wordt altijd in overleg met u (of uw BHV-organisatie) opgesteld.