PELTEK plattegronden
Grote Beek 57
3772 TA Barneveld
e: info@peltek.nl

Ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan is verplicht wanneer een gebouw is uitgerust met een ontruimingsinstallatie. Het ontruimingsplan richt zich op het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie. In dit plan staat beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om gebouwen terreinen of delen daarvan te ontruimen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld conform de voorwaarden van de NTA_8112.

Ontruimingsplattegronden en situatietekeningen maken deel uit van het ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan wordt altijd in overleg met u (of uw BHV-organisatie) opgesteld.