PELTEK plattegronden
Wagenmaker 122
6603 LV Wijchen
e: info@peltek.nl

Gebruiksvergunningen

Voor bepaalde gebruiksfuncties in gebouwen (o.a. bedrijfsmatig overnachten en verzorging) is een Gebruiksvergunning vereist, zoals is vastgesteld in het Gebruiksbesluit. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een gebruiksvergunning. Voldoet een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. PELTEK adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Tegelijkertijd fungeren wij als intermediair tussen u en de brandweer.

In voorkomende gevallen is er een meldingsplicht. Dit is het geval als er meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig zijn. Er is dan geen vergunning vereist (en dus betaalt u geen legeskosten) maar u hoeft alleen het gebruik te melden. U moet wel net als bij een vergunning aan de wet-en regelgeving voldoen.

U kunt zelf een melding doen, maar er zijn tekeningen en een aantal specifieke gegevens vereist. PELTEK kan die melding snel en vlekkeloos voor u verzorgen.

Mocht u twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van uw gebouw, dan voert PELTEK een tussentijdse gebouwinspectie uit. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een eindrapport met verbeterpunten. Daarin treft u, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee u aan alle regelgeving voldoet. Zo bent u verzekerd van een brandveilige werkomgeving.